Tots els actes que es realitzin apareixeran en aquesta pàgina junt amb la seva data i la seva descripció. La informació de cadascun dels cursos la trobareu sota d’aquests.

DATA

Ja realitzat

..

Ja realitzat