Butlletí notícies Diexca

Ompliu el formulari per donar-vos d’alta al llistat de subscriptors i estareu informats de totes les nostres novetats.

Consultes

També ens podeu fer arribar les vostres preguntes, que respondrà el nostre equip tècnic amb la seva experiència i professionalitat.

* camp obligatori

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:

Tractament de dades: Contacte Diexca
Responsable del tractament: Diexca Grup, La Florida, 7, 43110 , La Canonja, Tarragona. Telèfon 977 545 008. Adreça electrònica: administració@diexca.com
Delegat de protecció de dades: Diexca Grup, La Florida, 7, 43110 , La Canonja, Tarragona. Telèfon 977 545 008. Adreça electrònica: administració@diexca.com
Finalitat del tractament: Gestió de queixes i reclamacions i informació de productes del grup Diexca
Legitimació del tractament: Article 6 .1 c) del RGPD compliments d’obligacions legals
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal
Destinataris dades: No se’n preveuen
Termini de conservació de les dades: Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, Diexca grup procedirà a suprimir dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-los, limitant el seu tractament a l'exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a tramitar la sol·licitud.